Piosenka której się uczymy

 „To Mikołaj”

Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą siwą brodą, lubi radość sprawiać.
Różne piękne opowiastki, dzieciom opowiadać.

To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj,
czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci.


Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć.

 "Dzwonią dzwoneczki - wesoło

wiersz „Święty Mikołaj” Mikołaj do nas dziś przybędzie
idzie do
"Dzwonią już dzwoneczki - wesoło jest wszędzie

bo Święty Mikołaj do nas dziś przybędzie
idzie dobry święty, uśmiecha się wkoło
grzecznym dzieciom biją serduszka wesoło
niesie w dużym worki prezentów bez liku
pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku