W dniu 27 listopada „Mali Kociewiacy” ponownie wystąpili na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie pięknie zaprezentowali się na uroczystości podsumowującej gminną inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”. Na wstępie po kociewsku powitały zgromadzonych, po czym przedstawiły gadkę kociewską „Kaliskie Chłopy”.W części muzycznej nie mogło zabraknąć przyśpiewki i tradycyjnego Korkarza. Pomimo tremy przed występem przedszkolaki spisały się rewelacyjnie i otrzymały gromkie brawa.
Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak ważnej gminnej uroczystości.
Ewa Kujawska, Karolina Dunajska

 

 Zapraszamy do obejrzenia filmu z występu :)

Film