Nauczyciele

                                   

               KADRĘ  PRZEDSZKOLA  W  ROKU  2016/2017  TWORZĄ:

 

 KADRA PEDAGOGICZNA :

Karol Gołąbek - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

Bogumiła Wałaszewska  - wicedyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

Katarzyna Pettka - wicedyrektor  Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

Lucyna Chwała - wychowawca  grupy 3  - latków, /"BIEDRONKI"/

Ewa Kujawska - wychowawca  grupy 4 -  latków /"PSZCZÓŁKI"/

Beata Szmaglińska - wychowawca  grupy 5 -  latków /"MOTYLKI"/

Elżbieta Żmuda - Trzebiatowska - wychowawca  grupy 5 -  latków /"JEŻYKI"/

Karolina Dunajska -  wychowawca   grupy 6 -  latków /"ŻABKI"/

Natalia Szarmach - wychowawca grupy 6 - latków /"STOKROTKI"/

Celestyna Szmidt - Plata -  wychowawca  grupy 5 -6  latków /"KRASNALE "/

Mariola Klaman - nauczyciel  religii

Beata Zaręba - instruktor  gimnastyki   korekcyjnej

Joanna Sykutera - logopeda

Monika Leszczyńska - nauczyciel języka  angielskiego

Aleksandra  Lech -  pedagog

Natalia Wysokińska - psycholog

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

MALINOWSKA JOANNA

MORZUCH  BARBARA

RYNGWELSKA  MIROSŁAWA

ANGELIKA SZCZEPAŃSKA 

PAULINA KRUSZYŃSKA

KATARZYNA LICA